Renovable

Es denomina energia renovable a l’energia que s’obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja siga per la immensa quantitat d’energia que contenen, o perquè són capaces de regenerar-se per medis naturals.​

Per lo tant, podem dir que les energies renovables són:

-Recursos nets i quasi inesgotables que ens proporciona la naturalesa.

-Pel seu caràcter autòcton contribueixen a disminuir la dependència del nostre país dels subministraments externs.

– Afavoreixen el desenvolupament tecnològic i la creació d’ocupació.