Combustibles fòssils

Combustibles fòssils

Com es formen els combustibles fòssils?

L’evolució del planeta durant milions d’anys ha permés que les restes d’éssers vius que habitaven després de la seua mort s’hagen anat depositant sota capes de sediment.

Els combustibles fòssils són energia no renovable i per tant els seus recursos són limitats i molt contaminants. La generació d’energia a partir dels combustibles fòssils es produeix en cremar-los per a calfar aigua.

Encara que és cert que la producció d’energia a partir de combustibles fòssils pot resultar més econòmic que qualsevol altra forma d’obtenció d’energia i que el seu transport i acumulació també resulta més senzill, la contaminació que produeixen i els gasos d’efecte d’hivernacle que emeten, fan que el seu ús siga desaconsellat per complet.

(más…)
Nuclear

Nuclear

L’energia nuclear s’utilitza principalment per a produir energia elèctrica

L’energia nuclear és l’energia continguda en el nucli dels àtoms. L’energia nuclear s’utilitza en múltiples aplicacions, però l’aplicació més coneguda és la generació d’electricitat.
Sovint s’utilitza el terme energia nuclear per a referir-se a l’energia elèctrica generada per les centrals nuclears.

Una de les formes d’aprofitament de l’energia nuclear és obtindre energia en forma de calor dels enllaços que mantenen unit el nucli de l’àtom.

Leer más