Nuclear

L’energia nuclear s’utilitza principalment per a produir energia elèctrica

L’energia nuclear és l’energia continguda en el nucli dels àtoms. L’energia nuclear s’utilitza en múltiples aplicacions, però l’aplicació més coneguda és la generació d’electricitat.
Sovint s’utilitza el terme energia nuclear per a referir-se a l’energia elèctrica generada per les centrals nuclears.

Una de les formes d’aprofitament de l’energia nuclear és obtindre energia en forma de calor dels enllaços que mantenen unit el nucli de l’àtom.

Bàsicament existeixen dues tècniques per a aprofitar l’energia nuclear.
Fissió nuclear. La fissió nuclear consisteix a partir el nucli d’un àtom.
Fusió nuclear. La fusió nuclear consisteix a unir el nucli de dos àtoms.

Continguts d’energia nuclear

Avantatges i inconvenients de l’energia nuclear

L’ús de l’energia nuclear comporta certs avantatges i inconvenients.
El principal avantatge és la possibilitat de generar gran quantitat d’energia elèctrica a un cost relativament baix amb poca quantitat de combustible nuclear.
D’altra banda, l’energia nuclear no és molt popular a causa de la dificultat de la gestió dels residus nuclears i la possibilitat d’accidents nuclears.
Malgrat les elevades mesures de seguretat al llarg de la història de l’energia nuclear s’han produït certs incidents i accidents nuclears.

Font d’informació: https://energia-nuclear.net/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *