Eòlica

Què és l’energia eòlica?

L’energia eòlica és l’energia que s’obté del vent. Es tracta d’una mena d’energia cinètica produïda per l’efecte dels corrents d’aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a través d’un generador elèctric. És una energia renovable, neta, que no contamina i que ajuda a reemplaçar l’energia produïda a través dels combustibles fòssils.

El major productor d’energia eòlica del món és els Estats Units, seguit d’Alemanya, la Xina, l’Índia i Espanya. A Amèrica Llatina el major productor és el Brasil. A Espanya, l’energia eòlica va proveir d’electricitat a l’equivalent a 12 milions de llars, això és un 18% de les necessitats del país.

Com funciona l’energia eòlica?

L’energia eòlica s’obté en convertir el moviment de les pales d’un aerogenerador en energia elèctrica. Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada pel vent, els seus predecessors són els molins de vent.
Un aerogenerador el conformen la torre; un sistema d’orientació situat al final de la torre, en el seu extrem superior; un armari d’acoblament a la xarxa elèctrica pegat a la base de la torre; una góndola que és l’armadura que acull els components mecànics del molí i que serveix de base a les pales; un eix i comandament del rotor per davant de les pales; i dins de la góndola, un fre, un multiplicador, el generador i el sistema de regulació elèctrica.

Avantatges de l’energia eòlica

És una font d’energia renovable. El vent és una font abundant i inesgotable, la qual cosa significa que sempre es pot comptar amb la font original que produeix l’energia. El que fa que no tinga data de caducitat. A més, està disponible en molts llocs del món.

Ocupa poc espai

Per a produir i acumular la mateixa quantitat d’energia elèctrica, un camp eòlic necessita menys terreny que un camp d’energia fotovoltaica.
A més., és reversible, la qual cosa significa que l’àrea ocupada pel parc pot restaurar-se fàcilment per a renovar el territori preexistent.

No contamina

L’energia eòlica és una font d’energia més neta després de l’energia solar. Això és així perquè durant el seu procés de generació no porta implícit un procés de combustió. Així, no produeix gasos tòxics, ni residus sòlids algun. Per a fer-nos una idea. Un aerogenerador aconsegueix una capacitat d’energia similar a la de 1.000 Kg de petroli.
A més, les pròpies turbines tenen un cicle de vida molt llarg abans de ser retirades per a la seua eliminació.

Font d’informació: https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energia-eolica/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *