Renovable

Es denomina energia renovable a l’energia que s’obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja siga per la immensa quantitat d’energia que contenen, o perquè són capaces de regenerar-se per medis naturals.​

Per lo tant, podem dir que les energies renovables són:

-Recursos nets i quasi inesgotables que ens proporciona la naturalesa.

-Pel seu caràcter autòcton contribueixen a disminuir la dependència del nostre país dels subministraments externs.

– Afavoreixen el desenvolupament tecnològic i la creació d’ocupació.

Energia renovable utilitzada en 2005:
13.9%
Energia renovable utilitzada en 2015:
36.9%

Com podem veure, les energies renovables han estat creixen la qual cosa implica diferents factors:

-Millora capa d’ozó

-Substitució d’energies no renovables

A més, altres factors secundaris han estat alterats, com és la pujada d’ocupació de treball:

0
Nombre d'ocupacions de treball

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *